10 tips voor franchisenemers

Eenmaal een ondernemer, altijd een ondernemer. Ondernemen bevalt steeds meer mensen. Het ondernemerschap is voor velen ook een grote stap. Een belangrijke keuze voor de lange termijn. Wilt u ondernemen binnen een franchiseformule? Wij geven u graag een aantal tips mee om de voor u juiste keuze te maken.

TIP 1
Als eerste wellicht een open deur: kies een franchiseformule die aansluit op uw interesse, passie en capaciteiten. Het is belangrijk dat u de branche, de business en de werkzaamheden echt leuk vindt.
TIP 2
Ga na in hoeverre franchising, de cultuur binnen de franchiseorganisatie en de mentaliteit van de franchisegever bij u passen. 
TIP 3
Praat met franchisenemers over de kracht van de formule, de communicatie tussen franchisegever en franchisenemer, het dienstenpakket van de franchisegever, de resultaten van de franchisevestigingen, de organisatorische kwaliteiten van de franchisegeversorganisatie.
TIP 4
Zorg ervoor dat u inzicht krijgt in de cijfers c.q. prestaties van huidige franchisenemers en in de duurzaamheid van de formule. Vergelijk deze cijfers met de begroting die u opstelt voorafgaand aan de start.
TIP 5
Vraag de franchisegever naar zijn werkwijze in situaties waarbij franchisenemers te maken hebben gekregen met minder goede resultaten. 
TIP 6
Maak voor uzelf inzichtelijk wat de franchisegever van u verwacht en wat u van de franchisegever kunt verwachten. Staat dit laatste volgens u in verhouding met de te betalen fees / vergoedingen? 
TIP 7
Laat u goed informeren over de marketingactiviteiten van de franchiseorganisatie. Hoge marketinginspanningen zijn vaak een indicatie voor succes. 
TIP 8
Laat u in het proces voorafgaand aan de start c.q. ondertekening van de franchiseovereenkomst adviseren door een specialist en doe zelf goed marktonderzoek. 
TIP 9
Ervaar de formule in de praktijk voordat u van start gaat en draai minimaal een week mee met een franchisenemer of in een eigen vestiging van de franchisegever.
TIP 10
Bij bijna geen enkele onderneming stroomt het geld vanaf dag 1 binnen, dus zorg voor voldoende financiële reserves.