Wat is franchising?

Volgens de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) zijn enkele van de meest gangbare definities met betrekking tot franchising:

"Franchising is een hechte vorm van samenwerking tussen juridisch zelfstandige ondernemers, de franchisegever en de franchisenemer, die onder gebruikmaking van een gemeenschappelijke naam en met een uniforme uitstraling producten en diensten aanbieden aan afnemers" (NFV).

“Franchising is een systeem voor de afzet van goederen en/of diensten en/of toepassing van technologie, gebaseerd op een hechte en voortdurende samenwerking tussen juridisch en financieel zelfstandige en onafhankelijke ondernemingen, de franchisegever en zijn individuele franchisenemers” (NFV).

Niet op iedere vorm van samenwerking tussen ondernemers mag het predicaat franchising worden geplakt. Wil van franchising sprake zijn, zal volgens de NFV minimaal aan een aantal voorwaarden moeten zijn voldaan.

“Een franchisegever is de zelfstandige ondernemer die over de formule beschikt en deze laat exploiteren door franchisenemers.” (NFV)

Franchising is voor organisaties om diverse redenen interessant. Zo kan een franchisegever, door de goede verdeling van verantwoordelijkheden en taken, zich toeleggen op de centrale taken. Samen met goed gemotiveerde franchisenemers bewerkt de franchisegever de markt efficiënter en effectiever. Daar staat tegenover dat de franchisegever een deel van de zeggenschap en opbrengst overdraagt aan de franchisenemers en dat de franchisegever een zorgplicht ten aanzien van zijn franchisenemers heeft. Dit laatste houdt onder meer in dat de franchisegever de franchisenemer voortdurende begeleiding en ondersteuning biedt. Het goed opzetten en onderhouden van een franchiseorganisatie kost dan ook energie, tijd en geld. Franchising vraagt om een professionele en structurele aanpak.

“Een franchisenemer is de zelfstandige ondernemer die op basis van een franchiseovereenkomst als zelfstandige ondernemer deelneemt aan een formule.” (NFV)

Goede franchising heeft veel voordelen en biedt kansen aan gevestigde ondernemers en aan starters. De franchisenemer is een zelfstandig ondernemer. Hij is vaak beter in staat de lokale markt te bewerken dan een centrale organisatie en zijn motivatie is hoog. Anderzijds profiteert diezelfde franchisenemer van de kracht van een formule en de kennis en ervaring van het overkoepelende netwerk. Hij kan op een relatief eenvoudige manier een eigen onderneming starten en meteen deelnemen aan een bewezen formule (met een sterke merknaam). Daardoor kan hij profiteren van marketinginspanningen die zijn persoonlijke bereik ver overtreffen zodat hij zich kan concentreren op de zaken waar het uiteindelijk om draait: klantwaarde beheren en vergroten. Door bundeling van volumes ontstaan inkoopvoordelen. Deze voordelen kan de franchiseformule aan de klant doorgeven en/of vertalen in hogere brutomarges. Daarnaast kan de franchisenemer rekenen op de ondersteuning van de franchisegever op tal van terreinen zoals assortimentssamenstelling, opleiding en training, administratie, automatisering en bedrijfsvoering. De franchisenemer heeft daarmee een grotere kans op succes. Voor het gebruik van de formule en de diensten betaalt de franchisenemer vergoedingen aan de franchisegever.

Het succes van franchising zit dus in het samen behalen van voordelen. Elkaars kracht erkennen en bundelen. Het gezamenlijk belang staat hierbij altijd voorop. Partijen dragen beide bij aan een goed werkbare organisatie, waarbij het accent niet ligt op de verticale verhouding, maar op een verhouding waarbij de marketing centraal staat. Met andere woorden: een verhouding waarin de franchisegever en de franchisenemer aan dezelfde kant staan met het gezicht naar de consument / klant. Het gaat dus om eenheid in de gezamenlijk na te streven doelstellingen. Uniformiteit is daarbij efficiënt en nuttig. Er is een uitgebalanceerd assortiment producten en/of diensten dat met een duidelijke marketingvisie wordt aangeboden. Als gevolg van de in franchiseverband gemaakte afspraken blijft de herkenbaarheid van de formule gewaarborgd. Eenheid in presentatie en reclamevoering vergroot de concurrentiekracht.

Kortom, een goed georganiseerde franchiseformule kan op vele gebieden voordelen van samenwerking realiseren, waarbij er een belangrijk voordeel is ten opzichte van filiaalbedrijven: lokaal ondernemerschap.

In het onderdeel Van friettent tot bibliotheek kunt u lezen in welke branches franchising of kenmerken van franchising worden toegepast. En dat zijn er inmiddels veel! De motivatie van organisaties om te kiezen voor franchising zijn weergegeven in Franchising: ook voor u?
Wilt u meer weten over franchising en de meerwaarde voor uw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.