Diensten voor bestaande franchisegevers

Met ons full service dienstenpakket zijn we veel bestaande franchisegevers van dienst. Ons advies en onze ondersteuning richten zich dan vooral op het uitbouwen, het onderhouden en het verbeteren van franchiseformules en franchiseorganisaties. Zo kiezen franchisegevers er bijvoorbeeld voor om de werving & selectie van franchisenemers samen met ons uit te voeren. Of is er behoefte aan een franchisepartner die een frisse blik op de franchiseovereenkomst en het formulehandboek werpt en het beheer ervan verzorgt. Met andere franchisegevers werken we samen om de bedrijfsbegeleiding aan de franchisenemers naar een hoger niveau te tillen.

Diensten
- Review van formuleonderdelen (o.a. franchiseovereenkomst,
  verdienmodel en formulehandboek)
- Beheer van contracten en handboeken
- Werving & selectie van franchisenemers
- Ondersteuning bij aanvraag bankarrangement
- Begeleiding financieringsaanvragen
- Bedrijfsbegeleiding franchisenemers
- Begeleiding bij overname vestigingen
- Opzetten en begeleiden overlegstructuren (o.a. franchiseraad)
- Tevredenheidsonderzoek franchisenemers
- Conflictbemiddeling
- Reorganisatietrajecten / recovery
- Interim management