Algemene voorwaarden

Customerfactory hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Een kopie van de Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.